Сертифікат отримано. Робота триває.

В конце 2001 года в жизни Одесской государственной морской академии произошло важное событие – был получен Сертификат об аккредитации системы подготовки судоводителей от одной из авторитетнейших в мире общественных международных морских организаций, объединяющих судоводителей более чем из 70-ти стран мира, – Nautical Institute (Великобритания). Наш корреспондент обратился к Почетному секретарю отделения Nautical Institute в Украине профессору ОГМА В.Торскому с просьбой прокомментировать это событие.

Владимир Георгиевич. Что предшествовало получению Сертификата?
– Во-первых, открытие на базе ОГМА отделения NI в Украине в октябре 2000 г., его становление и регистрация в качестве общественной организации Nautical Institute of Ukraine., Во-вторых, приезд в Украину Президента NI капитана Мартина Скотта, эксперта NI капитана Ричарда Коутса и независимого эксперта от Украины капитана А.В. Барабанова. Состоялись встречи с ректором ОГМА, доктором технических наук профессором М.В. Миюсовым, детальное ознакомление с учебными планами подготовки судоводителей в ОГМА (декан ФМС – доцент Н.Н. Цымбал, начальник учебного отдела – С.А. Щербаков), лабораторной и тренажерной базой академии, условиями обучения и проживания курсантов. Затем начался наиболее продолжительный и детальный процесс рассмотрения подготовленных отчетов и документов на комитете и Совете NI в Лондоне.

Что означает и что дает полученный Сертификат?
– Здесь надо остановиться на нескольких аспектах этого события. Первое – это подтверждение того, что выбор Украины, Одессы и ОГМА в качестве базы для открытия отделения был не случайным. Второе – подтверждение того что система подготовки судоводителей в ОГМА соответствует высоким критериям профессионализма и компетентности действующих в NI и фактически представляет собой лучшее из международного опыта подготовки таких специалистов.

И все же, что дает Сертификат простому моряку – судоводителю?
– Простому судоводителю это дает новое подтверждение того, что он был подготовлен в соответствии с международными требованиями, что и подтверждает полученный Сертификат. В нынешних условиях высоких стандартов, предъявляемых к уровню подготовки специалистов со стороны ИМО, существования Белого списка, а также конкуренции на международном рынке труда получение такого документа имеет немаловажное значение.

Ну, а для членів Інституту – це не тільки додатковий запис у візитній картці, яка, до речі, прийнята і зрозуміла в усьому світі та підтверджує, що її подавач є висококласним фахівцем. Це – можливість безплатного отримання журналу NI “Seaways” і журналу відділення “Sea Review”, літератури NI зі знижкою, участь у конференціях і симпозіумах, а й можливість звернути увагу на себе і свої анкетні дані. Здається, що і нашим керівникам крюїнгових агенцій (до речі, членами Інституту зараз в Україні є вже близько 10 керівників відомих агенцій: капітани І. Султанов з “Орієнт Стар”, А. Дмитрієв (“Лібра”), В. Пастушенко (“Данаос Україна”), А. Сагайдак (“Альфа Надра”). Сагайдак (“Альфа Навігейшн”), Л. Павленко (“Укркрюїнг”), пані С. Єгорова (“Ясон”) та ін.) слід звернути пильнішу увагу на факт членства моряка в NI та, за можливістю, враховувати це при працевлаштуванні, як це робиться за кордоном.

Що далі – можна спочивати на лаврах?
– Якраз навпаки, попереду попереду ще велика робота як Академії загалом, так і судноплавного факультету, а також Комітету NI в Україні (голова капітан В.А. Латипов), тому що отримати Сертифікат – це справді дуже важливо. Але не менш важливою є вимога підтверджувати його під час наступних інспекцій, і кому, як не морякам, це добре відомо.

Підготувала Наталія Ізмайлова

Система підготовки судноводіїв в ОДМА акредитована NI.

Вітаємо українських штурманів, керівництво ОДМА та весь професорсько-викладацький склад Академії.
Комітет МІУ

Розміщуємо переклад тексту листа, надісланого на адресу ректора ОДМА, професора Міюсова М. В. та ксерокопію Сертифіката про акредитацію системи підготовки та відповідності членства.

12 грудня 2001 року

Шановний професоре М.В. Міюсов!

Від імені Ради Морського інституту із задоволенням повідомляю, що стандарти підготовки, представлені Одеською державною морською академією, повністю відповідають критеріям для членства та асоційованого членства Морського інституту Великої Британії.

Виносячи свою оцінку, капітан Р.А. Коутс і капітан А. Барабанов мали можливість повністю оглянути обладнання академії, зустрітися з персоналом, ознайомитися з навчальним планом і програмами окремих курсів.

Піддавши ретельному розгляду звіт інспекторів, Рада зазначила, що в ньому велика увага приділена сучасним питанням технології та моделювання. Комісія відзначила високу якість підготовки персоналу, їхню кваліфікацію, досвід і викладацькі здібності.

Зміст навчального плану та курсу було розроблено відповідно до вимог міжнародної Конвенції та Кодексу ПДНВ-95. Особливе враження на інспекторів справив рівень підготовки кадетів та офіцерів.

У зв’язку з цим, мені приносить велике задоволення від імені Ради Морського інституту Великої Британії визнати, що професійний напрям Одеської державної морської академії повністю відповідає критеріям членства Морського інституту.

Сертифікат нашої акредитації додається.

Щиро Ваш, капітан Р. Б. Міддлтон FNI, Старший віце-президент, Голова Ради NI.

ОГМА: акредитацію Морського Інституту Великої Британії отримано, а що за цим?

Як уже повідомлялося в №3 (3) 2001 Морського огляду, 24 травня 2001 року за дорученням Ради Морського Інституту Великої Британії інспекційна група у складі капітана Richard A. Coates, FNI, Голови Membership Committee Морського Інституту Великої Британії, яка прибула з Лондона, а також незалежного експерта від України капітана О. В. Барабанова, MNI, MNI. В. Барабанова, MNI, керівника консультації ЛІБРА ГРУП Лтд., відвідала судноводійський факультет Одеської державної морської академії у зв’язку з акредитацією системи підготовки спеціалістів-судноводіїв на відповідність Membership критеріям Морського Інституту Великої Британії. Зазначений візит був ініційований Почесним Секретарем, професором В. Г. Торським, MNI та Головою МІУ, капітаном В. А. Латиповим, MNI.

І ось, за результатами інспекційного огляду, викладеними у звітах членів інспекційної групи, та на підставі вивчення доданих до звіту документів, поданих деканатом ФМС ОДМА, Радою Морського Інституту Великої Британії було ухвалене рішення щодо надання акредитації системі підготовки судноводіїв ОДМА відповідно до чинних Nautical Institute Membership критеріїв. У зв’язку з цим ректору ОДМА професору М. В. Міюсову було передано супровідний лист і сертифікат Морського Інституту Великої Британії, який засвідчує, що 6 грудня 2001 року курс професійної підготовки фахівців ОДМА визнано таким, що повністю відповідає професійним Nautical Institute Membership критеріям. У супровідному листі Голова Ради та Старший віцепрезидент Морського Інституту Великої Британії, капітан R. B. Middleton, FNI, наголосив, що, розглянувши звіт інспекторів, Рада акцентує увагу на застосуванні сучасних інформаційних технологій та тренажерного обладнання, особливо відзначає коментарі інспекторів щодо високого рівня кваліфікації та досвіду професорсько-викладацького складу і його педагогічних можливостей і, у зв’язку з цим, з особливим задоволенням висловлює від імені Ради Морського Інституту Великої Британії визнання відповідності системи підготовки ОДМА Nautical Institute Membership критеріям.

Отже, акредитацію Морського Інституту Великої Британії отримано, а що за цим? Відповідь на це питання слід розглядати в таких аспектах:

  1. Рівень отриманої акредитації. Загальновідомо, що Морський Інститут Великої Британії є визнаною провідною міжнародною громадською некомерційною організацією, що здійснює широку науково-практичну діяльність у галузі цивільного судноводіння. У сфері військового кораблеводіння подібною організацією є US Naval Institute. А ось на якому рівні і з якими інстанціями плідно взаємодіє і співпрацює Морський Інститут Великої Британії в рамках своєї діяльності, можливо, відомо не всім. Рівень подібної акредитації досить високий і покладає на акредитовану організацію значну відповідальність щодо забезпечення відповідності встановленим вимогам на подальшу перспективу.
  2. Покладені у зв’язку з акредитацією обов’язки та відповідальність. Кожен експерт у галузі сертифікації систем управління може підтвердити, що отримати акредитацію та сертифікат ще недостатньо, основне завдання – утримати їх. Іншими словами, на акредитовану (сертифіковану) організацію покладаються обов’язок і відповідальність у встановлені строки демонструвати (доводити) відповідність системи підготовки судноводіїв чинним вимогам Морського Інституту Великої Британії. Яким чином, і з якою періодичністю Морський Інститут Великої Британії здійснюватиме контроль відповідності системи підготовки судноводіїв чинним вимогам – покаже майбутнє. Але, тим не менш, керівництву ОДМА і деканату ФМС слід очікувати періодичних перевірок і бути готовими підтверджувати відповідність системи підготовки судноводіїв чинним вимогам із питань, які, як засвідчила практика попередньої інспекції, співпадатимуть із ключовими елементами одного з чинних на цей час міжнародних стандартів ISO 9001:1994 (термін дії спливає 15.12.03) чи ISO 9001:2000 (набув чинності 15.12.00). При цьому слід враховувати, що наступні перевірки можуть бути проведені з більш жорстким підходом до оцінки ефективності діючої системи підготовки судноводіїв, ніж перша інспекція.

Підсумовуючи сказане вище, хотілося б акцентувати увагу на такому. У цивілізованому світі нині відбуваються стрімкі й кардинальні зміни, насамперед у системі освіти. Наприклад, урядом Швеції декларовано концепцію перспективного державного розвитку. Від суспільства матеріального споживання до суспільства просвіти і духовного відродження. У зв’язку з цим, основні зусилля держави спрямовані на реорганізацію системи освіти і НДДКР (наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок) з урахуванням відходу від матеріалістичних догматів у науці. У всіх провідних країнах світу також першочергову увагу приділяють реорганізації та розвитку системи освіти в усіх її галузях, включно зі сферою морської освіти. Так, відзначаючи заслуги Морського Інституту Великої Британії в галузі розвитку комп’ютерних систем навчання та організації найзначнішої міжнародної конференції, Генеральний Секретар ІМВ Mr. W. A. O’Neil заявив: “Я хотів би відзначити Морський Інститут Великої Британії за проявлену здатність зазирнути за обрій і передбачити, що, поза всякими сумнівами, стане основною турботою протягом низки наступних років у цій сфері діяльності, а також за керівну роль, яку ви приймаєте на себе у цій захопливій галузі технологій”. У зв’язку з цим необхідно відзначити продуманість і своєчасність такої відповідальної акції, як акредитація, розпочатої її ініціаторами, керівництвом ОДМА і деканатом ФМС. Наразі можна сказати, що є всі підстави привітати керівництво ОДМА, деканат ФМС та ініціаторів акредитації з успішним завершенням її першого етапу, а також побажати подальших успіхів у забезпеченні відповідності системи підготовки спеціалістів діючим вимогам та успішного розв’язання всього комплексу нагальних проблем, які існують сьогодні у вітчизняній системі освіти. А ще хочеться побажати, щоб ця акція була помічена і правильно оцінена Міністерствами транспорту та освіти і науки України, а ОДМА в цьому зв’язку надана відповідна державна підтримка.

А. В. БАРАБАНОВ, к.д.п., MNI, MRINA,
MIIMS, IFSMA, незалежний експерт,
сюрвейєр і консультант

006281
Users Today : 4
Users This Month : 388
Views Today : 5
Views Last 7 days : 230